Gold buoy #7
Buoy #39
DSC_9363.jpg
Buoy #22
Buoy #19
Buoy #21
Black Rannoch stone
Rannoch stone
White stoneware form
Black stone
Opposites
Stripe body stone
Black stone
prev / next